Dr hab. med. Andrzej Bieniek

DSC02822

Andrzej Bieniek urodził się 28.04.1961 roku we Wrocławiu, w 1979 ukończył IX Liceum Ogólnokształcące w tym mieście oraz został przyjęty na Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1985 roku uzyskał dyplom lekarski, od tej pory nieprzerwanie pracuje w oddziałach szpitalnych (od 1986 roku w IV Oddziale Chirurgicznym Szpitala im Ludwika Rydygiera, od 1989 w Oddziale Chirurgii Plastycznej Szpitala Kolejowego we Wrocławiu, od 1994 w Oddziale Chirurgii Plastycznej Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w którym pełni obecnie funkcję lekarza kierującego). Specjalizację I stopnia w zakresie chirurgii ogólnej uzyskał w roku 1988 pod kierunkiem dr n. med. Mirosława Nienartowicza, zaś specjalizację II stopnia z chirurgii plastycznej - w roku 1994, pod kierunkiem dr n. med. Tadeusza Myczkowskiego. W roku 1996 po obronie pracy pt: „Doświadczalne badania biozgodności i wytrzymałości mechanicznej nowego kompozytowego materiału korundowego w aspekcie zastosowań klinicznych" uzyskał na Wydziale Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej we Wrocławiu tytuł doktora nauk medycznych z zakresu chirurgii plastycznej; promotorem tej pracy był prof. dr hab. Andrzej Wall. W roku 2012 - na tym samym wydziale, po obronie pracy pt ” Własne modyfikacje metody chirurgii mikrograficznej Mohsa w leczeniu nowotworów skóry”- uzyskał tytuł doktora habilitowanego z zakresu chirurgii plastycznej (opiekunem pracy był prof. Eugeniusz Baran).

Dr Andrzej Bieniek od wielu lat zajmuje się leczeniem chirurgicznym i zabiegowym nowotworów i schorzeń nienowotworowych powłok ciała, zniekształceń i ubytków pourazowych, pooparzeniowych i pooperacyjnych oraz wad wrodzonych. Umiejętności zawodowe podnosił podczas pobytów stażowych kursów w wielu zagranicznych ośrodkach chirurgii plastycznej i dermatologicznej, między innymi w: Oddziale Chirurgii Oparzeniowej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Reńsko- Westfalskiej Wyższej Szkoły Technicznej- Klinika w Akwizgranie (prof Rolf Hettich, 1992 rok), Oddziale Chirurgii Ręki Szpitala Urazowego Związków Zawodowych w Hamburgu (prof. Dieter Buck- Gracko, prof. Bernd-Dietmar Partecke) (1992 rok), Oddziale Chirurgii Plastycznej Szpitala Św Marka we Frankfurcie (prof. Gottfried Lemperle, 1992 rok ), Oddziale Chirurgii Plastycznej Szpitala Św. Antoniego w Paryżu (prof. Claude Nicoletis, 1992 rok), Oddziale Chirurgii Plastycznej Twarzy Szpitala Św. Marii w Stuttgarcie (dr Michael Bromba, 1994 rok), Centrum Dermo-Chirurgicznym w Trieście (dr Leonardo Marini, 1995 rok), Oddziale Chirurgii Plastycznej Szpitala Św. Agaty w Kolonii (dr Sendar Eren, 1998 rok), Oddziale Chirurgii Dermatologicznej Kliniki Dermatologicznej Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie (prof. Guenther Sebastian, 1995 rok), Oddziale Chirurgii Dermatologicznej Kliniki Dermatologicznej Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium (dr Birger Konz, prof. Gerd Plewig, 2002 rok), Pracowni Chirurgii Nowotworów Mohsa Oddziału Dermatologii Medyczno-Chirurgicznej Centrum Zdrowia Alameda, Lisbona, Portugalia (dr Antonio Picoto, dr Jose Manuel Labareda) (2004 rok), Oddziale Chirurgii Dermatologicznej Szpitala Św Katarzyny w Eindoven (dr Gertruud Krekels, dr Judith Ostertag, 2009 rok), Oddziale Dermatologii Operacyjnej Uniwersytetu w Tybindze (prof Helmut Breuninger, Prof Mathias Moerhle, 2010 rok), Oddziale Chirurgii Dermatologicznej i Leczenia Oparzeń Uniwersytetu w Debrecenie (Węgry, Prof. Istvan Juhasz, rok 2012).

Dorobek naukowy dr hab. n. med. Andrzeja Bieńka obejmuje 56 pełnotekstowych artykułów z zakresu chirurgii dermatologicznej i plastycznej w recenzowanych czasopismach, 20 prac poglądowych, 2 monografie naukowe, 19 rozdziałów książkowych i 105 prac przedstawianych na kongresach naukowych. Tematyka prac naukowych dr n med. Andrzeja Bieńka dotyczyła różnych dziedzin chirurgii plastycznej i dermatologicznej, w tym: onkologii dermatologicznej, diagnostyki i terapii zabiegowej nienowotworowych schorzeń powłok ciała, leczenia operacyjnego trądziku odwróconego, technik znieczulenia tumescencyjnego, chirurgii i dermatologii estetycznej, technik zabiegowych w chirurgii plastycznej i dermatologicznej. Prace z dziedziny onkologii dermatologicznej dotyczyły następujących szczegółowych zagadnień: systematyki nowotworów skóry oraz metodyki ich leczenia, rzadkich jednostek onkologicznych skóry, leczenia chirurgicznego nowotworów regionalnych: powiek, nosa, warg, oraz zaawansowanych nowotworów głowy i szyi a także leczenia nowotworów skóry metodami chirurgii mikrograficznej. Szczególne zainteresowania naukowe skierował na leczenie nowotworów skóry sposobem chirurgii mikrograficznej Mohsa; ta dziedzina stanowiła także tematykę jego pracy habilitacyjnej.

Dr Bieniek prowadzi zajęcia dydaktyczne (seminaria, ćwiczenia i wykłady) z zakresu dermatologii zabiegowej i chirurgii plastycznej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Był organizatorem i wykładowcą wielu kursów podyplomowych dla lekarzy dermatologów, chirurgów szczękowych, laryngologów, okulistów. Za pracę dydaktyczną otrzymał trzykrotnie nagrodę zespołową Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu za współautorstwo książek: "Podstawowy kurs chirurgii skóry" (rok 2006), "Tumescencyjne znieczulenie nasiękowe i jego zastosowanie we współczesnej chirurgii" (rok 2008), oraz "Nowotwory skóry- klinika, patologia, leczenie" (rok 2010). Wielokrotnie pracował w komitetach organizacyjnych zjazdów i kongresów naukowych.

Dr Andrzej Bieniek wprowadził do Polski wiele nowoczesnych metod leczniczych wcześniej nieznanych w kraju (na przykład - znieczulenie tumescencyjne, leczenie nowotworów skóry sposobem chirurgii mikrograficznej Mohsa, oraz nowoczesne metody operacyjne leczenia trądziku odwróconego).

Był kierownikiem projektu badawczego Uczelni, którego przedmiotem była analiza ekspresji metalotioneiny w różnych postaciach raków podstawnokomórkowych, oraz kierownikiem projektu ministra nauki poświęconego chirurgii mikrograficznej Mohsa.

Jest członkiem następujących towarzystw naukowych:

1. Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej PTChPRiE

2. International Confederation of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery IPRAS

3. Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego PTD

4. Towarzystwa Chirurgów Polskich, TChP

5. Polskiego Towarzystwa Lekarskiego PTL,

6. European Academy of Dermatology and Venereology EADV

7. Dermatologic and Aesthetic Surgery International League DASIL

8. European Society for Mohs Micrographic Surgery ESMS

9. International Society of Dermatologic Surgery ISDS

10. Hidradenitis Suppurativa Foundation HSF