Tłuszczaki

Występowanie bardzo częste. Obraz kliniczny: Guzy podskórne miękkie, przesuwalne względem podłoża, różnej wielkości, pokryte niezmieniona skórą Zmiany są zwykle niebolesne, z wyjątkiem tłuszczaków o bardzo dużych rozmiarach i naczyniakotłuszczaków.

Lokalizacja: Najczęściej tułów i kończyny. Tłuszczaki wrzecionowatokomórkowe występują zwykle na karku i plecach.

Leczenie: Wycięcie chirurgiczne nie nastręcza trudności; guzy można czasem usuwać z niewielkiego cięcia poprzez wyciśnięcie palcami Na czole tłuszczaki umiejscowione są pod czepcem, konieczne jest więc jego przecięcie

Tłuszczakowatość (lipomatosis)

Występuje dość często. Obraz kliniczny: Rozróżnia się postać bolesną tłuszczakowatości (choroba Dercuma) i łagodną symetryczną tłuszczakowatość. W chorobie Dercuma zmiany przyjmują kształt wyraźnie odgranicznych dość twardych guzów podskórnych, często bolesnych i tkliwych. W łagodnej symetrycznej tłuszczakowatości obszary nadmiernego odkładania patologicznej tkanki tłuszczowej są niewyraźnie odgraniczone od tkanek zdrowych

Lokalizacja: Zmiany umiejscowione są na karku, w okolicy podżuchwowej, na górnej części pleców, barków i ramion, na brzuchu, w okolicach pachowych, pachwinowych i na udach. Sylwetka przyjmuje wówczas zdeformowany kształt, np. pseudoatletyczny

Leczenie: Wycięcie chirurgiczne lub liposukcja tłuszczaków. Przy znacznych zniekształceniach konieczne są operacje modelujące sylwetkę, polegające na wycięciu skóry i tkanki podskórnej (dermolipektomia), także z zastosowaniem liposukcji.

Przykłady schorzenia >>